Veřejné zakázky

Aktuální veřejné zakázky naleznete v elektronických profilech využívaných Památníkem Lidice.

Elektronický profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji

Archivní elektronický profil zadavatele eGordion

Elektronické tržiště Tendermarket

Registr smluv

Smlouvy uveřejňované v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv naleznete na oficiálních webových stránkách registru smluv zde.