Ležáky v paměti generací

Ležáky v paměti generací

Autor: Vojtěch Kyncl
Jazyk: CZ
Dostupnost: Skladem
Cena: 195,00 Kč

Publikace, či spíše katalog v podobě alba, představuje široké veřejnosti základní fakta o válečném zločinu spáchaném na Ležákách v červnu roku 1942.

Na základě současného bádání shromáždil autor dosud neznámé fotografie a písemné prameny, které v devíti samostatných kapitolách dokumentují předválečný život v Ležákách, místní odboj i následky útoku pardubického gestapa.

Téměř sedmdesát stran katalogu nabízí dostatečně široký prostor pro vylíčení hlavních bodů ležácké tragédie poutavou, poučnou a současně odborně garantovanou formou. Soubory fotografií získal autor do ležáckého archivu nejen klasickým sběrem v terénu u pamětníků, ale také na základě badatelského úsilí v českých a německých archivech. Podle mínění odborníků jde o dílo, které předběhlo dobu.

Publikaci garficky upravily Milena a Zuzana Burgrovy a za podpory Ministerstva kultrury ČR pro Památník Lidice vydal Ing. Ivan Ulrych - Nakladatelství VEGA-L, Nymburk.