Lidická vzpomínání

Lidická vzpomínání

Autor: Eduard Stehlík
Jazyk: CZ
Dostupnost: Skladem
Cena: 200,00 Kč

Autorem knihy "Lidická vzpomínání", je plukovník PhDr. Eduard Stehlík, MBA, ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany, který pro Památník Lidice již v roce 2004 vytvořil knihu "Lidice – Příběh české vsi".

Již při práci na své první knize si však autor uvědomoval, že lidické téma má vedle faktografické a obrazové stránky i stránku nesmírně emotivní, která dosud rovněž nebyla v knižní podobě zachycena, a sice vzpomínky uložené v paměti těch, kteří přežili. A tak souběžně s dokončováním knihy první, vznikla myšlenka na knihu druhou, jež by lidický příběh vyprávěla ústy lidických žen a dětí, aby tak jejich svědectví mohlo promlouvat i ke generacím, které přijdou po nás.V uplynulých letech autor osobně hovořil s většinou z těch, kdo se v jeho knize představují. Svědectví jiných, kteří již dávno odešli tam, odkud není návratu, vyhledával v archivech i dávno zapomenutých novinových článcích.

Na rozdíl od knihy první, jejíž velká část byla věnována životu starých Lidic před osudným 10. červnem 1942, se současná Stehlíkova publikace věnuje především vlastní lidické tragédii. Důvod je prostý. Těch, kdo dosud pamatují život ve starých Lidicích, žije již jen hrstka a mnozí z nich mají navíc krásné vzpomínky na rodnou obec překryty hrůznými obrazy toho, čím si museli v letech války projít. O tom ostatně svědčí i poděkování autora v závěru knihy, kde uvádí:

"Kniha se nerodila snadno... Rozhovory většinou nebyly souvislým, klidně plynoucím vyprávěním. Často bývaly prokládány delšími, či kratšími pomlkami ve chvílích, kdy vzpomínka na blízké či prožité, sevřela hrdlo natolik, že nebylo možné pokračovat dál. Ani ve vypravování, ani v kladení otázek..."

Kniha "Lidická vzpomínání" má celkem 152 stran a doplňuje jí 389 fotografií a vyobrazení, z nichž velká část dosud nebyla publikována. Pro Památník Lidice ji vydalo pražské nakladatelství v RÁJI, a to v české, anglické a německé verzi.

Představení knihy veřejnosti se uskuteční v Lidické galerii v předvečer 65. výročí vyhlazení Lidic, tedy v sobotu 9. června 2007 v 16,00 v rámci odborného semináře věnovaného lidické tragédii. Vydání knihy finančně významně podpořily: Ministerstvo kultury ČR, Arbeitskreis politische Bildung Berlin a Česko-německý fond budoucnosti