2019

Přehled plánovaných výstav a akcí Památníku Lidice v roce 2019

3. 1.   Zahájení vědomostní soutěže Lidice pro 21. století - zahájení 14. ročníku a registrace škol
7. 1.   Otevření výstavy Ještě jsme ve válce, In Memoriam
9. 1.   Setkání Silver A v paměti tří generací, Pardubice a Sezemice
25. 1. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - zahájení 1. kola soutěže a registrace žáků
15. 2. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice - uzavření registrace prací 47. ročníku
21. 2. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - ukončení registrace do soutěže
22. 2. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - uzavření 1. kola
22. 3. Zahájení hlavní návštěvnické sezony v Památníku Ležáky
25. 3. Otevření výstavy Vzpomínky, In Memoriam
28. 3. Zahájení hlavní návštěvnické sezony v Památníku Lidice
10. 4. Memorial Josefa Šťulíka v přespolním běhu, Památník Ležáky
10. 4. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - zahájení 2. kola soutěže
16. 4. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - uzavření 2. kola
2. 5.   Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - zasedání poroty
27. 5. Otevření výstavy Českoslovenští letci v RAF, In Memoriam
28. 5. Zahájení výstavy 47. ročníku Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice s předáním cen vítězům soutěže, Lidická galerie a Národní technické muzeum
5. 6.  Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století, Památník druhé světové války v Hrabyni, Opava
8. 6.  Doběh Běhu míru Kladno–Lidice
10. 6. Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Reálném gymnáziu Kladno

15. 6. Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení obce Lidice

21. 6. Memorial Karla Kněze, start od pomníku v Louce u Vrbatova Kostelce
21. 6. Pietní akt u pomníku Karla Kněze, Louka u Vrbatova Kostelce

23. 6. Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení osady Ležáky

24. 6. "Oheň (bez)naděje", Ležáky – Pardubičky, Památník Ležáky
24. 6. Pietní akt na počest popravených obětí heydrichiády u Památníku zámeček, Pardubice
12. 9. Otevření výstavy Lidice a rok 1989, In Memoriam
14. 9. Lidický okruh spanilá jízda veteránů, Lidice
7. 11. Celostátní soutěž dětských recitátorů Ležácké veršování, Památník Ležáky

Autor: Filip Petlička