2019

Přehled plánovaných výstav a akcí Památníku Lidice v roce 2019

 • 3. 1.   Zahájení vědomostní soutěže Lidice pro 21. století - zahájení 14. ročníku a registrace škol
 • 7. 1.   Otevření výstavy Ještě jsme ve válce, In Memoriam
 • 25. 1. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - zahájení 1. kola soutěže a registrace žáků
 • 15. 2. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice - uzavření registrace prací 47. ročníku
 • 21. 2. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - ukončení registrace do soutěže
 • 22. 2. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - uzavření 1. kola
 • 25. 3. Otevření výstavy Vzpomínky, In Memoriam
 • 28. 3. Zahájení hlavní návštěvnické sezony v Památníku Lidice
 • 10. 4. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - zahájení 2. kola soutěže
 • 16. 4. Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - uzavření 2. kola
 • 2. 5.   Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století - zasedání poroty
 • 27. 5. Otevření výstavy Českoslovenští letci v RAF, In Memoriam
 • 28. 5. Zahájení výstavy 47. ročníku Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice s předáním cen vítězům soutěže, Lidická galerie a Národní technické muzeum
 • 5. 6.  Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století, Památník druhé světové války v Hrabyni, Opava
 • 8. 6.  Doběh Běhu míru Kladno–Lidice
 • 10. 6. Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Reálném gymnáziu Kladno
 • 14. 6. Děkovný koncert od 20.00

 • 15. 6. Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení obce Lidice

 • 15. 6 . Světlo za Lidice - celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů od 11.45
 • 19. 9. Otevření výstavy Lidice a rok 1989, In Memoriam
 • 14. 9. Lidický okruh spanilá jízda veteránů, Lidice

Památník Ležáky

Autor: Filip Petlička