Další sezóna dramatického souboru PidiLidi

Dětský dramatický kroužek působící při Památníku Lidice má dlouholetou tradici. Letošní sezóna byla zahájena v září 2017.

Kroužek vede zkušená pedagožka Mgr. Jana Chaloupková, jejíž herecká dráha zahrnuje cenné zkušenosti od činohry přes operu až po muzikál, včetně působení v divadle Semafor.

Dovednosti, které děti na kroužku rozvíjí: základy jevištní řeči a mluvu, rytmus a temporytmus, představivost a fantazii, vnímání partnerů na jevišti, improvizaci, práci s rekvizitou a práci s prostorem a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je vystupování před publikem při mnohých kulturních příležitostech!

Zkoušky dramatického kroužku se konají pravidelně každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin v Lidické galerii.

Cena za účastníka je 1 250,- Kč na pololetí.

Přidat se k nám můžeš i v průběhu roku na základě domluvy. Informace o dramatickém kroužku PidiLidi získáte na těchto kontaktech: brabnikovalidice-memorial.cz nebo na tel.: 778 735 785.

Plakát

Autor: L. Chvapilová