Dvanáctý ročník vědomostní soutěže Lidice pro 21. století

S novým rokem vyhlásily Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 12. ročník Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století.

Soutěž je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10 - 19 let. Její výhodou je, že probíhá prostřednictvím internetu.

Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.

Soutěž odstartovala 4. ledna 2017 registrací škol. Od 29. ledna 2017 se mohli registrovat i jednotliví soutěžící. Registrace škol i soutěžících byla ukončena 23. února 2017.

Registrovaní účastníci měli čas do 26. února 2017 na zodpovězení vědomostních testů a odevzdání literárních prací, poté se 1. kolo soutěže zcela uzavřelo. 

12. dubna 2017 se pak 21 žákům nejlepším z každé věkové kategorie 1. kola otevře 2. kolo soutěže, které bude trvat do 18. dubna 2017.

10. května 2017 zasedne odborná porota, která rozhodne o vítězích a oceněných.

14. června 2017 proběhne slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže tentokrát v Multifunkčním centru Hlinsko. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program a prohlídku NKP Ležáky a pietního území s odborným výkladem. Na vítěze a oceněné čeká několikadenní pobyt ve Slovenské republice.

Více informací naleznete na stránkách soutěže: www.lidice21.cz

Autor: L. Chvapilová