Křest knihy ...ale nebyla to nuda o Zdeňku Mahlerovi

V podvečer 17. listopadu 2015 se v Lidické galerii uskutečnil křest publikace Slávky Kopecké s názvem Zdeněk Mahler... ale nebyla to nuda.

Vzácný večer byl naplněný vlastenectvím, světovostí a úžasnou atmosférou. Stal se důstojným aktem k uctění svátečního památného dne 17. listopadu. Jedinečné klima vytvořily vynikající osobnosti kulturního života, v čele se skvělým a výjimečným dr. Zdeňkem Mahlerem, který je stálou studnicí vědomostí a pramenem moudrosti, s úžasnou rétorikou a neuvěřitelnou paměťovou schopností, se vzácnými úvahami a filosofickými názory.

Celovečerní program na počest památného listopadového dne byl zahájen státní hymnou v podání dětského pěveckého sboru Sluníčko z Kladna a oblíbenou písní T.G. Masaryka Ach synku, synku...

Úvodní slovo patřilo řediteli Památníku Lidice, který byl zároveň vřelým průvodcem celého večera. Samotní aktéři, Zdeněk Mahler a jeho žák z DAMU Luděk Munzar, zavzpomínali na slova Miroslava Horníčka: Kluci, až budete v mém věku, budete stále dojatí. Ale nebyl to jen večer dojetí a vzpomínek, byl to zároveň večer radostný a vděčně humorný, naplněný pohodou vytvořenou plejádou bardů kulturního světa, přátel ve vzájemné úctě.

Čtení úryvků z knihy Slávky Kopecké Zdeněk Mahler... ale nebyla to nuda se ujal skvělý herec Josef Somr. Klavírní doprovod zajistil vynikající virtuóz Martin Fila.

Poté následoval samotný křest knihy, jejímiž kmotry se stali Luděk Munzar, František Novotný a Josef Somr.

Zlatý hřeb večera tvořilo fantastické vyprávění samotného Zdeňka Mahlera, který celá desetiletí psal své deníky a ukládal je do skřínek. Svazků bylo více jak sto. Nakonec s díky podlehl tlaku spisovatelky Slávky Kopecké a vyburcoval se k jejich vzkříšení a sepsání do knihy, která podává obraz společnosti a doby, vždy s apelem...

Zdeněk Mahler v rámci besedy odpovídal na řadu zajímavých otázek. Otázka směřovaná na Lidice vyzněla v jednoznačné odpovědi – msta na nevinných lidech. Proto jsou Lidice dle jeho názoru bezprecedentním varováním.

Neuvěřitelný rétorik plnými hrstmi rozdával návštěvníkům krásná, vzácná a moudrá slova, na kterých předvedl bohatost a rozmanitost českého jazyka.

Večer byl zakončen neutuchajícím potleskem plně obsazeného velkého sálu Lidické galerie s nádhernou autogramiádou.

Plakát
Recenze knihy od PhDr. Jany Vrzalové

Autor: J. Chourová Plachá, S. Klánová