Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Lektor dramatického kroužku

Památník Lidice hledá lektora dramatického kroužku

Hledáme tvořivého lektora (pedagoga), který má zájem rozšířit si svou pedagogickou praxi, realizovat tvůrčí nápady a inspirovat své žáky. Dramatický kroužek probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách ve vybaveném sále Lidické galerie (den v týdnu je možné si po domluvě zvolit).

Místo výkonu práce

 • Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice

Nástup

 • Od září 2019 nebo dle dohody

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání min. Bc.
 • preferujeme min. 1 rok praxe v oboru
 • pozice je vhodná i pro absolventy/-tky
 • dobré komunikační dovednosti
 • flexibilita (možnost účasti na divadelních přehlídkách a dalších akcích)

Náplň práce

 • samostatné vedení dramatického kroužku s možností uspořádání divadelního představení, sólového či skupinového přednesu, prezentování představení na veřejnosti, přehlídkách a akcích pořádaných Památníkem Lidice
 • vedení žáků ke vzájemné spolupráci, pohybové výchově, hlasové výchově, zdokonalování se v technice řeči a schopnosti improvizovat Nabízíme
 • možnost spolupráce na DPP nebo živnostenský list
 • zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti
 • pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2020 (s možností prodloužení na další školní období)

Přihláška musí obsahovat: kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail); strukturovaný životopis; krátký motivační dopis

Profesní životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 31. 8. 2019 na email sekretariat@lidice-memorial.cz.

Přihlášky, které nebudou splňovat tyto náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či neobsadit pozici žádným z kandidátů.

Odesláním životopisu udělujete Památníku Lidice souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.

Výběrové řízení (PDF)

Autor: Filip Petlička
Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads