Lidice jako místo paměti - seminář pro pedagogy

Památník Lidice si Vám dovoluje nabídnout akreditovaný seminář, který se uskuteční dne 12. 5. 2017.

Památník Lidice si Vám dovoluje nabídnout akreditovaný seminář, který se uskuteční dne 12. 5. 2017 od 09:00 do 16:00 v Lidické galerii. Seminář je zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Seminář reflektuje „druhý“, poválečný život Lidic, v první řadě otázku proměny mediálních reprezentací Lidic a kontextů, ve kterých se toto místo paměti objevuje.

Kurz se inspiruje přístupy memory studies a západní didaktikou dějepisu zdůrazňující potřebu vykročit z prosté konzumace paměťového provozu směrem k jeho hlubší reflexi, aniž by to znamenalo rezignaci na etickou stránku této reflexe. Analýza vzpomínkové praxe vážící se na toto symbolické místo bude zasazena do širšího historického kontextu.

Předmětem reflexe budou oficiální vzpomínkové akty jako jeden z nástrojů politiky paměti a konstruování identity, především ve vztahu „těm druhým“.


Lektoři:

Mgr. Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů)

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. (historik, Historický ústav akademie věd České republiky)


Rezervační formulář: http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/rezervacni-formular/mgr-pinkas-phdr-kyncl-lidice-jako-misto-pameti/

Seminář je akreditovaný MŠMT.

Cena: 300,- Kč

Přihlášky do 4. 5. 2017 

Plakát ke stažení

Více informací na: Mgr. Michaela Brábníková
tel. 312 253 702, 778 735 785, brabnikovalidice-memorial.cz