Nebe se nad poutníky v Lidicích smilovalo

Dne 26. 7. 2016 navštívili Památník Lidice poutníci z Dominikánské republiky. Více jak dvě stovky věřících se v Lidicích zastavily při cestě do Krakova, kde se zúčastní Světových dnů mládeže a setkají s papežem Františkem.

Součástí prohlídky Památníku Lidice byla mše na základech kostela sv. Martina, kterou ve španělském jazyce celebroval páter Jan Poříz za asistence unhošťského kněze Gabriela Rijada Mulamuhiče. Mše se zúčastnilo celkem 219 poutníků.

Nádherná hudba a tklivý zpěv se nesly od základů kostela lidickým údolím, zaznívala zde slova úcty, pokory, ale i naděje a víra v lepší život. Nad Lidicemi se v té době stahovala mračna ze dvou stran, hřměla bouřka, ale jako zázrakem se mraky při mši zastavily a ustal i vítr.

Po mši přivítal poutníky ředitel Památníku Lidice a informoval je krátce o historii Lidic. Následovala prohlídka pietního území, kde se poutníci zastavili zejména u sousoší lidických dětí a vyslechli si výklad průvodkyň, a na závěr si prohlédli Růžový sad.

Atmosféra průběhu této návštěvy připomněla všem přítomným heslo "Lidice budou žít!" Nyní již překonané stávajícím poznáním, že "Lidice žijí!"

V příštím týdnu očekává Památník Lidice další velkou skupinu poutníků, tentokrát ze Španělska, kteří se zde zastaví při cestě z Krakova.

Tím se potvrzuje, že Lidice jsou ve světě stále vnímány jako významná připomínka utrpení civilního obyvatelstva za druhé světové války.

Autor: M. Červencl