Otevřeli jsme prvního června na Den dětí

Památník Lidice přivítal po téměr dvou a půl měsících veřejnost.

Kvůli pandemii byl lidický památník uzavřen, nicméně tuto dobu využili jeho pracovníci k instalaci nových výstav, k odborným školením a k přípravě na provoz.

V Lidické galerii je pro vás nově připraven 48. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma „Krajina“. A čeká na vás i stálá expozice moderního umění „Remember Lidice“.

Navštívit opět můžete muzeum památníku s multimediální expozicí "... a nevinní byli vinni."

Prohlídku doporučujeme zakončit v Domku č. p. 116, který nabízí expozici věnovanou poválečné výstavbě nových Lidic.

Vzhledem k situaci kolem šíření viru COVID-19 bude provoz částečně omezen bezpečnostními opatřeními, jež naleznete níže. Žádáme vás o jejich striktní dodržování, abyste jak vy, tak naši pracovníci nebyli vystaveni zbytečnému zdravotnímu riziku.

Krizový provozní řád platný od 1. června 2020 do odvolání

 1. Otevírací doba muzea je denně od 9:00 do 17:00 hodin.
 2. Pohyb ve vnitřních prostorách památníku je možný pouze při použití roušky a doporučuje se i použití dalších ochranných prostředků.
 3. Vstup do recepce muzea je možný v maximálním počtu pěti osob (odstupy jsou vyznačeny na podlaze). Vstup do expozice muzea je řízen průvodkyněmi Památníku Lidice, celkový počet osob v rotundě nesmí přesáhnout osm osob. Celkový počet osob v expozici nesmí přesáhnout 36 osob.
 4. Vstup do recepce Lidické galerie je možný v maximálním počtu osmi osob (odstupy jsou vyznačeny na podlaze). Celkový počet osob v expozicích nesmí přesáhnout 36 osob.
 5. Žádáme návštěvníky o trpělivost při odbavení u vstupu do vnitřních prostor památníku. Při čekání před budovami dodržujte bezpečnostní odstup min. 2 metry.
 6. Pro návštěvníky jsou k dispozici dezinfekce u vstupu do recepcí muzea a na sociálních zařízeních.
 7. Památník denně zajišťuje pravidelnou dezinfekci všech ploch.
 8. Návštěvníci jsou při pohybu ve vnitřních prostorách památníku povinni dbát na zvýšenou hygienu.
 9. Návštěvníci jsou povinni se v případě podezření na projevy nemoci podrobit bezkontaktnímu měření teploty, které provádí průvodkyně Památníku Lidice.
 10. Provázení po pietním území je povoleno od 1. 6. 2020 i pro organizované skupiny. Počet osob ve skupině nesmí přesáhnout 50 osob. V případě, že bude počet členů skupiny vyšší, musí se rozdělit do dvou skupin.
 11. Vzdělávací programy jsou do 31. 8. 2020 zrušeny.

Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že vás dočasná omezení nepřipraví o prožitek z prohlídky.