Památník Lidice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ekonom/rozpočtář

Místo výkonu práce: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; Nástup: 1. 7. 2018 nebo dle dohody

Plný úvazek

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
 • praxe s PO výhodou
 • administrativní zdatnost, přesnost, systematičnost
 • flexibilita
 • ochota učit se novým věcem
 • samostatnost a zároveň ochota spolupracovat s ostatními kolegy

Náplň práce:

 • Komplexní vedení účetnictví organizace, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Ukládání účetních písemností a záznamů organizace a jejich uschovávání.
 • Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu a zajišťování daňového řízení se správcem daně.
 • Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění.
 • Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a předkládání návrhů na opatření. Navrhování rozpočtových změn.
 • Vedení mzdové agendy, osobní spisy zaměstnanců, zpracování osobních dat v mzdovém systému. Výpočet výplat zaměstnanců, výpočet srážek ze mzdy, vyhotovení výplatních pásek. Vystavování a zakládání mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění. Vydávání různých potvrzení zaměstnancům, např. potvrzení o příjmu.
 • Výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění, výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypracování měsíčních hlášení pro OSSZ, ZP.
 • Přijímání žádostí zaměstnanců o dávky (Dávky nemocenského pojištění, Peněžitá pomoc v mateřství). Přijímání žádostí a požadavků příslušných orgánů (OSSZ, ZP, FÚ) a komunikace s nimi v otázkách mezd, pojištění, daní.
 • Zpracování statistických výkazů v oblasti personalistiky a mezd. Příprava ročního zúčtování daní.
 • Vypracování dokumentů a předání dokladů při skončení pracovního poměru - Zápočtový list, Potvrzení o příjmech k dani z příjmu, Potvrzení pro ÚP o průměrném výdělku k posouzení nároku na podporu,...

Nabízíme:

 • zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti
 • stravenky
 • pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou
 • 25 dní dovolené
 • ohodnocení v platové třídě 11 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Bližší informace: Klára Klímová, 312 253 063, klimovalidice-memorial.cz.
Profesní životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na email klimovalidice-memorial.cz.

Autor: Filip Petlička
Erotic Porn; Passionate, Sensual Sex Videos EroticaXHard X: Gonzo, Anal, DP, Hardcore Porn Network