Památník Lidice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kurátor historických sbírek

Místo výkonu práce: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; nástup: 1. 3. 2018 nebo dle dohody

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání min. Mgr. humanitního zaměření
 • anglický jazyk na pokročilé úrovni, německý jazyk výhodou
 • dobré komunikační a organizační dovednosti
 • administrativní zdatnost, přesnost, systematičnost
 • flexibilita
 • ochota učit se novým věcem
 • samostatnost a zároveň ochota spolupracovat s ostatními kolegy

Náplň práce

 • odborná správa podsbírek PL (podsbírka historická, podsbírka fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média) ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy
 • samostatná příprava a organizace výstav a expozic
 • samostatná příprava a organizace zápůjček, vystavování zápůjčních smluv
 • odborná správa depozitáře
 • sestavování rozpočtu projektů, vypracování žádostí o dotace a sponzorství a jejich vyúčtování
 • vědeckovýzkumná činnost
 • publikační a ediční činnost, spolupráce s grafikem a tiskárnou
 • zajišťování propagace, prezentace
 • pomoc při organizaci a zajišťování akcí PL
 • zajišťování návštěvnického provozu v PL, doprovázení skupin návštěvníků, poskytování odborných výkladů a informací pro návštěvníky

Nabízíme

 • zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti
 • pracovní poměr na poloviční úvazek na dobu neurčitou
 • 25 dní dovolené
 • ohodnocení v platové třídě 12 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přihláška musí obsahovat

 • kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail)
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis

Profesní životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 31. 1. 2018 na email klimovalidice-memorial.cz.

Předběžný termín pohovorů s vybranými kandidáty bude v první polovině února 2018. Přihlášky, které nebudou splňovat tyto náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či neobsadit pozici žádným z kandidátů.