Památník Lidice vyhlašuje výběrové řízení na pozici kurátor Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice

Místo výkonu práce: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, nástup: 1. 12. 2017 nebo dle dohody

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání min. Bc. humanitního zaměření
 • anglický jazyk na pokročilé úrovni, ruský jazyk výhodou  
 • dobré komunikační a organizační dovednosti
 • administrativní zdatnost, přesnost, systematičnost
 • flexibilita
 • ochota učit se novým věcem
 • samostatnost a zároveň ochota spolupracovat s ostatními kolegy

Náplň práce

 • samostatná příprava a organizace soutěže Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, včetně jejích výstav v dalších městech ČR a zahraničí – zpracování soutěžních prací, jejich registrace, organizace mezinárodní poroty, zpracování oceněných prací, spolupráce s art direktorem  výstavy, příprava tiskovin a jejich korektury, spolupráce s instalační firmou na vytváření expozice, organizace slavnostního otevření výstavy, zajištění rozeslání ocenění do ČR i zahraničí
 • příprava, vytváření a realizace putovních výstav MDVV Lidice, organizace jejich expozic a zápůjček, vystavování zápůjčních smluv.
 • odborná správa sbírky a depozitáře MDVV
 • sestavování rozpočtu oddělení podle kalkulací, norem a potřeb včetně jeho rozpisu zajišťování jeho plnění, vypracování žádostí o dotace a sponzorství a jejich vyúčtování
 • komunikace s dodavateli služeb, sponzory a poskytovateli záštit, zastupitelskými úřady zúčastněných zemí, členy poroty, pedagogy, rodiči i dětmi
 • vedení a administrace webových stránek výstavy ve 4 jazykových verzích, komunikace s překladateli
 • publikační a ediční činnost, spolupráce s grafikem a tiskárnou
 • zajišťování propagace, prezentace
 • pomoc při organizaci a zajišťování akcí PL
 • zajišťování návštěvnického provozu v galerii PL, doprovázení skupin návštěvníků, poskytování odborných výkladů a informací pro návštěvníky

Nabízíme

 • zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • 25 dní dovolené
 • ohodnocení v platové třídě 12 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přihláška musí obsahovat

 • kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail)
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis

Profesní životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 17. 11. 2017 na email klimovalidice-memorial.cz.

Předběžný termín pohovorů s vybranými kandidáty bude 27. 11. 2017.

Přihlášky, které nebudou splňovat tyto náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či neobsadit pozici žádným z kandidátů.