Památník Lidice vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovník vztahů s veřejností

Místo výkonu práce: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, nástup: 1. 12. 2017 nebo dle dohody

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání, min. magisterské
 • anglický jazyk na pokročilé úrovni
 • vynikající komunikační dovednosti
 • administrativní zdatnost
 • flexibilita
 • ochota učit se novým věcem
 • vztah k historii
 • samostatnost a zároveň ochota spolupracovat s ostatními kolegy
 • praxe

Náplň práce

 • zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů s ústavními činiteli (prezident republiky, členové parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru) v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí).
 • tvorba komplexních mediálních projektů a koncepcí, koordinace komunikačních toků s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami a utváření zdrojové základny informací, tvorba komunikačních strategií, monitoringy
 • koordinace vizuálního stylu, spolupráce s grafiky
 • propagace všech akcí PL
 • provoz webových stránek, facebooku PL
 • spolupráce s ministerstvy, vzdělávacími institucemi, dalšími paměťovými institucemi
 • spolupráce na zpracování žádostí o dotace, granty a následném vyúčtování
 • vytváření odborné zdrojové základny informací, databáze novinářů a spolupracovníků PL
 • zajišťování korespondence
 • pomoc při organizaci a zajišťování akcí PL
 • spolupráce s ostatními pracovníky PL
 • spolupráce s pamětníky

Nabízíme

 • zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti
 • pracovní poměr na dobu určitou na rok, poté na dobu neurčitou
 • 25 dní dovolené
 • ohodnocení v platové třídě 12 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě


Přihláška musí obsahovat

 • kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail)
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis

Profesní životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 30. 11.  2017 na email: klimovalidice-memorial.cz

Termín pohovorů s vybranými kandidáty bude v prosinci 2017.
Přihlášky, které nebudou splňovat tyto náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či neobsadit pozici žádným z kandidátů.