Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Pidi Lidi - dej se k nám

Začíná další sezóna a nábor do dramatického kroužku Pidi Lidi v Památníku Lidice

Pomalu již startuje další sezona dětského dramatického kroužku Pidi Lidi, který již několik let probíhá v Památníku Lidice. 

Pro sezonu 2019 máme novou lektorku, MgA. Alžbětu Johanku Petrovou, se kterou budou děti na kroužku Pidi Lidi rozvíjet základy jevištní řeči a mluvu, rytmus a temporytmus, představivost a fantazii, vnímání partnerů na jevišti, improvizaci, práci s rekvizitou a práci s prostorem a mnoho dalšího.

Kroužek probíhá jednou týdně v budově Lidické galerie. Cena kroužku je 1 250,- za pololetí a dítě a právě teď je ta pravá chvíle se přihlásit. 

Hlásit se a více informací získat můžete u Mgr. Michaely Brábníkové na brabnikovalidice-memorial.cz a na 778 735 785.

Nábor nových členů

Autor: Filip Petlička
Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads