Pietní vzpomínka 2015

Pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení obce Lidice se uskutečnila 13. 6. 2015

Program pietního dne započal v 9 hodin ekumenickou mší na základech kostela sv. Martina, kterou celebroval světící biskup Václav Malý za účasti zástupců dalších tří církví.

Před zahájením samotného pietního aktu doběhla do Lidic proslulá štafeta Lidice - Ležáky. Letos byla trasa štafety nejdelší za celou dobu její historie (Dukla - Banská Bystrica - Javoříčko - Ležáky - Lidice).

V 10 hodin přítomní hosté položili květinové dary u společného hrobu 173 zavražděných lidických mužů. Pietního aktu se zúčastnily všechny tři přeživší lidické ženy Miloslava Kalibová, Milada Cábová i Jaroslava Skleničková a přeživší lidické děti.

Po státní hymně přednesl hlavní projev 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka. Po hlavním projevu následovala modlitba biskupa CČH Filipa Michaela Štojdla a vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky.

V 11:45 byla za účasti Přemysla Sobotky a Leony Machálkové slavnostně zahájena přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, které se zúčastnilo celkem 15 souborů (14 sborů z jednotlivých krajů České republiky a Džerelo z Ukrajiny jako host).

Ve 12:30 proběhlo ve výstavní síni Pod Tribunou tradiční slavnostní předávání pamětních odznaků Památníku Lidice. Mezi oceněnými byly mimo jiné přeživší lidické děti Věra Čepelová, Veronika Rýmonová a Libuše Součková nebo moderátoři Světla za Lidice dr. Jiří Vaníček a Máša Málková.

Program byl zakončen ve 14 hodin dvěma společnými písněmi všech zúčastněných sborů.

Po celý den byl pro všechny návštěvníky Památníku Lidice vstup do všech prostor zdarma.

Autor: J. Plachá