Pomníčky pro Lidice a Ležáky – známé i neznámé

Památník Lidice zahajuje celorepublikový projekt s názvem Pomníčky pro Lidice a Ležáky – známé i neznámé.

Tento projekt je zaměřen především na žáky a studenty, ale i seniory, kteří by jako aktivní badatelé pomáhali odhalit v okolí svého bydliště místa, která připomínají, že tragédie obcí Lidice a Ležáky nebyla občanům naší republiky lhostejná.

Představena by tak měla být místa nejen obecně známá, ale také místa méně nápadná a pro českou veřejnost již téměř "neviditelná" (pomníky, pomníčky a pamětní desky), věnovaná lidické a ležácké tragédii.

Chceme Vás touto cestou vyzvat k zapojení se do projektu. Dotazy můžete zasílat na adresu lidice@lidice-memorial.cz, lezaky@lezaky-memorial.cz nebo kontaktovat přímo Renatu Hanzlíkovou, tel. 739690567, hanzlikova@lidice-memorial.cz nebo Kamilu Chvojkovou, tel. 739335734, chvojkovalezaky-memorial.cz.

Více informací o projektu naleznete zde.

Autor: R. Hanzlíková