Prodloužení otevírací doby rodinného domu č.p.116

Z důvodu zvýšeného zájmu návštěvníků v průběhu letních prázdnin prodlužujeme otevírací dobu rodinného domu č.p. 116 do 17.00 hodin. Prohlídky budou organizovány vždy v celou hodinu 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a poslední prohlídka v 16.00 pro skupinu maximálně 15 osob. Domek č. p. 116 | Stavíme nové Lidice Prezentace výstavby nových Lidic, jejich architektury, bytové kultury a každodenního života. Expozice otevírá kapitolu přibližující osudy obce Lidice po roce 1945. Tragické vyhlazení Lidic 10. června 1942 způsobilo šok po celém světě. Okamžitě začaly vznikat pomníky a sbírky na stavbu nových Lidic. Nejvýznamnější sbírka vznikla ve Stoke-on-Trent ve Velké Británii. Po válce proběhla velká architektonická soutěž a podle plánů architektů Františka Marka, Václava Hilského, Richarda Podzemného a Antonína Tenzera byly budovány nové Lidice. Stavba probíhala za pozornosti předních politických představitelů, mj. kontroverzního ministra vnitra Václava Noska. Utopie architektonického řešení se setkávala s realitou politiky i každodenního života. Expozice Stavíme nové Lidice je tak významným příspěvkem nejen pro poznání poválečných dějin architektury a designu, ale poodkryje i dosud stále málo zmapovanou historii a politické pozadí poválečné obnovy Československa.

V rodinném domu naleznete expozici o výstavbě nových Lidic a bytové kultuře padesátých let.

Prohlídka expozice rodinného domu je součástí základní vstupenky do Památníku Lidice.

Autor: hegerová