Rok 1989 a jeho odkaz současnosti

K výročí událostí roku 1989 připravil Památník Lidice 12. 11. přednášku a besedu s pamětníkem pro žáky a studenty

K blížícímu se výročí listopadových událostí roku 1989 připravil Památník Lidice výstavu s názvem Dějiny Památníku Lidice a Památníku Ležáky a jejich proměny po roce 1989

K této výstavě je připravena pro žáky a studenty také přednáška a beseda na téma Rok 1989 a jeho odkaz současnosti.

Přednáška historika Památníku Lidice Mgr. Viktora Janáka seznámí posluchače s historickým vývojem v Československu vedoucím k "revolučnímu" roku 1989, který se stal jedním ze zlomových bodů v českých moderních dějinách. Následně účastníky seznámí s vývojem Československa v rámci demokratizačních procesů, který započal právě v roce 1989 a neustále pokračuje až do současnosti. Jedna z důležitých částí přednášky bude věnována principům demokracie a její udržitelnosti. Přednáška bude zakončena celkovým hodnocení současné situace v nejen České republice.

Po přednášce bude následovat beseda s Ing. Miroslavem Kalibou, synem jedné ze dvou posledních lidických žen a spoluzakladatelem Občanského fóra v Lidicích. Miroslav Kaliba stál u přerodu Místního národního výboru na Obecní úřad, a symbolicky tak u transformace celé společnosti. Jaké bylo zakládat Občanské fórum v roce 1989? Jaké bylo ho zakládat právě v Lidicích? Měla jeho práce v této významné obci podporu? Je spokojen s tím, kam se česká společnost za posledních třicet let dostala? Na tyto a další otázky se můžete zeptat pana Miroslava Kaliby.

Po besedě bude následovat prohlídka výstavy Dějiny Památníku Lidice a Památníku Ležáky a jejich proměny po roce 1989.

Pro zájemce bude zajištěna i prohlídka pietního území.

KDY: 12. 11. 2019 od 10.00

KDE: Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice

Přednáška je ZDARMA

Autor: Filip Petlička