Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Seminář pro pedagogy "Rozhodování továrníka Pály"

Akreditovaný seminář MŠMT pro pedagogy II. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ pod vedením Mgr., MgA. Ivy Vachkové, Ph.D.

Rozhodování továrníka Pály- rezervace semináře

- rozhodovací procesy na pozadí dějin Lidic
- dramatická výchova v badatelsky orientované výuce

Jednodenní seminář má formu praktické dílny. Zaměřuje se na možnosti využití prvků dramatické výchovy v historicky orientovaných vzdělávacích předmětech, na práci s příběhem a jeho využití a také na vtažení účastníků do tématu na základě předloženého faksimile.

Učitelé dějepisu se seznámí s potenciálem využití metody a technik dramatické výchovy a spřízněných aktivizačních metod na konkrétní ukázce života a podloženého příběhu slánského továrníka Jaroslava Jana Pály.

Důraz semináře je kladen na simulaci klíčových rozhodovacích okamžiků v lidském životě s přihlédnutím k morálním hlediskům.

Lektor: Mgr., MgA. Iva Vachková, Ph.D. (pedagožka, lektorka kurzů dramatické výchovy pro učitele, seminářů hraní rolí v dějepisném vyučování, metodických kurzů pro učitele dějepisu, přednášející v oblasti regionálních dějin, didaktiky a metodiky dějepisu)

Termín konání: 4. 2. 2019 od 10:00 do 17:00 hodin

Místo konání: Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice

Cena: 430,-Kč

Více informací o semináři na brabnikova@lidice-memorial.cz, tel.: 778 735 785, 312 253 702.

Autor: Filip Petlička
Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads