Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Věnujte do depozitáře Památníku Lidice sbírkové předměty

Depozitáře muzeí a galerií skrývají většinou předměty, písemnosti a fotografie nevyčíslitelných hodnot, ale i věci, které jsou hodnotou bezcenné, ne však pro badatele a muzejníky.

Většinou jde o předměty denní potřeby, se kterými se každý z nás setkal třeba u babiček v kuchyni, nebo o dokumenty, kterými je například rodný list, který vlastní každý z nás byť v modernější podobě.
Muzeum Památníku Lidice shromažďuje sbírkové předměty, týkající se vyhlazené obce, od konce 2. světové války. V depozitáři je ukryto necelých sedm set předmětů různého charakteru a necelé dvě stovky fotografií, které nás nutí k zamyšlení, jak málo zbylo po pěti stech obyvatelích středně velké obce.

Počátkem měsíce června navštívil Památník Lidice muž, který se rozhodl věnovat do depozitáře fotografii a dokument z pozůstalosti své příbuzné, která pocházela z Lidic. Není tedy vyloučeno, že i další lidé mohou v různých pozůstalostech objevit dokumenty či fotografie, které mají spojitost s obcí Lidice. Pokud by se tak stalo, budeme velice rádi, když nás oslovíte a případné předměty nám poskytnete alespoň k naskenování, nebo k nafocení.

Informace můžete zasílat e-mailem na adresu hanzlikovalidice-memorial.cz, nebo nás můžete kontaktovat telefonicky na číslech 312 253 063, 312 253 755, 739 690 567.

Za jakékoli informace předem děkujeme!

Renata Hanzlíková
správa depozitáře

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads