Víte, na co máme knížky?

seminář pro pedagogy

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na akreditovaný seminář MŠMT určený pro pedagogy mateřských škol, který se uskuteční ve dnech 24. – 25. ledna 2020 v Památníku Lidice.

Seminář s názvem Víte, na co máme knížky? Aneb čtenářská pregramotnost v mateřské škole v kontextu s integrovaným vzděláváním dětí.

Seminář bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k předávání základů předčtenářských dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole.

Seminář lze absolvovat jak v rámci šablon - čtenářské pregramotnosti (16hodin), tak v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Lektorka: Mgr. Hana Švejdová (žádaná lektorka, pedagožka, autorka metodických učebních textů pro učitele)

Cena semináře je 880,-Kč.

Termín přihlášení na seminář je do 15. 1. 2020!

Těšíme se na setkání s Vámi.