Výstava: Josef Štenberka - kněz a vlastenec

1. 1. – 28. 2. 2020, výstavní síň In Memoriam

Rodák z Pecky narozený 2. února 1869 po dokončení základní školní docházky v místě svého rodiště absolvoval prvně gymnázium v Jičíně a následně seminář v Hradci Králové. Po ukončení studií zasvětil život církvi. Začínal jako kaplan v Čestíně nedaleko od Kutné Hory, posléze ve Stašově u Poličky. Samostatným farářem se stal poprvé v obci Koleč a odsud v roce 1909 pokračoval do Lidic, kde působil až do osudného sledu událostí roku 1942.

V současné době je páter Štemberka, poslední lidický farář, jedním z vážných českých adeptů na případné blahořečení.

Výstavu vytvořila a do Památníku Lidice zapůjčila Římskokatolická farnost Pecka.

Autor: Filip Petlička