Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Vzpomínkové akce k 77. výročí vyhlazení obce Lidice

14. a 15. 6. proběhly vzpomínkové akce k 77. výročí lidické tragédie. Děkovný koncert, Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení obce Lidice a přehlídka dětských pěveckých sborů světlo za Lidice

Měsíc červen v roce 2019 znamenal pro Památník Lidice opět mnohé. Pondělí 10. červen odstartovalo celou škálu finálních příprav na víkendové akce. V tento samotný, osudový den se konal malý pietní akt v kladenském gymnáziu, kde několik desítek zúčastněných včetně přeživších Marie Šupíkové a Pavla Horešovského uctili památku na ženy a děti, jež byli násilně drženi po tři červnové dny roku 1942 německým gestapem v tehdejší reálce. Mnozí, především děti, se nedožily konce války.

Stěžejní programová část tohoto týdne se odehrála až v jeho druhé polovině. V pátek 14. 6. se na nádvoří muzea totiž pořádal Děkovný koncert "Pro Lidice", jehož cílem bylo jako u jiných akcí upozornit širokou veřejnost, že vzpomínka na tragédii v Lidicích je a vždy bude živá. Koncert začal od 20:00 a úvodní slovo si vzali moderátoři Máša Málková a Jiří Vaníček. Nato diváci povstali, aby si poslechli státní hymnu v podání dětských pěveckých sborů. Poté již v přibližně 75 minutovém programu vystoupili zpěváci Lucie Silkenová, Martin Chodúr, také talentovaní Anička Musilová, Honzík Musil nebo sólová houslistka Veronika Panochová. Veškerý repertoár byl doplněn úžasným doprovodem Ústřední hudby Armády České republiky.

Před 22. hodinou přibližně na sto svíček rozmístěných po celém pietním území konečně naplno symbolizovalo místní atmosféru, která byla a je tak dvousečná. Všichni totiž vnímali vynikající výkony zmiňovaných umělců v kontextu roku 1942, který navždy poznamenal obyvatele jedné středočeské vsi. Za pódiem pod glorietem vše dokonale reflektoval tzv. věčný oheň, při jehož tichém praskání uslyšeli přítomní první jméno dítěte a věk coby vzpomínku na jeho krátký život. Takto nedlouhých, zbytečně odebraných životů bylo (přečteno) 88.

Martin Chodúr a Lucie Silkenová se podělili o své prožitky a akci také okomentovali: "Bylo to pro mě velmi intenzivní. Toto místo je magické, inspirativní, plné kontrastů. Hudba Hradní stráže dnes zahrála opravdu krásně. Nejvíce mě zasáhla instrumentální skladba od Bohuslava Martinů Památník Lidicím," řekl po skončení Martin Chodúr narážející na dílo, které se roku 1943 stalo symbolem odporu proti fašismu a všemu nesmyslnému násilí.

Lucie Silkenová popsala svůj pohled podložený nespornými emocemi obdobně: "Pro mě to byla čest zde zazpívat. Bylo to velmi dojemné, těžké, a to hlavně při přednesu skladby Pie Jesu z Requiem od Andrewe Lloyda Webera s devítiletým Honzíkem. Takoví Honzíci tu tehdy také byli... Při pohledu do očí přeživších lidických dětí, kteří si tuto tragédii nesou celý život, jsou tyto pocity velmi silné."

Následující den se konala zřejmě největší událost co se organizace a počtu návštěvníků týče. Dne 15. 6. od dopoledních hodin proběhla Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení Lidic a Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice". Na základech již neexistujícího kostela sv. Martina začala v 9:00 mše biskupa českobudějovického, Vlastimila Kročila. V 10:00 pak docházelo k postupnému kladení věnců u hromadného hrobu 173 zavražděných mužů za natáčení České televize. Nato v 10:45 přivítala hosty ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová. Poté došlo k hlavnímu projevu předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, který se vyjádřil například k tomu, že není jednoduché mluvit o lidické tragédii zvláště na onom místě či vyzýval, abychom předešli k podobným zvěrstvům tím, že začneme každý u sebe určitou sebereflexí. Slovo si vzali také vojenský kaplan Miloslav Kloubek, jenž pronesl modlitbu nebo starostka obce Veronika Kellerová, která například zmínila své osobní pouto a vztah k Lidicím i z důvodu smrti svých příbuzných na základě nacistických perzekucí. Rovněž promluvila Marie Šupíková, lidické dítě, jež pro zúčastněné velice emotivně líčila svůj úctyhodný příběh. Před půl dvanáctou zazpíval pěvecký sbor Sluníčko.

Po poledni vystoupila Monika Absolonová, jež nad akcí převzala uměleckou záštitu. Jak sama praví, věci, co se staly za války v Lidicích, ji v žádném případě nezanechávají chladnou. "...Lidická tragédie, stejně jako smrt nevinných 88 lidických dětí se mě hluboce dotýká. Sama jsem totiž máma dvou malých kluků a přeji si, aby vyrůstali v klidu a míru (...)." Následně svůj talent předvedly jednotlivé sbory ze 14 krajů České republiky, aby činily zúčastněným radost přibližně do 14. hodiny za opětovné moderace Máši Málkové a Jiřího Vaníčka.

Následující nedělní den 16. 6. se opět sešli přeživší Marie Šupíková a Pavel Horešovský, kteří za přítomnosti zaměstnanců Památníku Lidice či televizních štábů uctili vzpomínku na místa, která jsou neodmyslitelně spjata s lidickou tragédií, a sice Thomayerovu nemocnici, Dykovu ulici, strašnické krematorium a střelnici v Kobylisích.

Autor: Roman Škoda
Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads