Zlaté srdce pro Evropu obdržel lidický pamětník Pavel Horešovský

Toto ocenění uděluje každoročně Kruh přátel česko-německého porozumění. Předání se uskutečnilo 21. října 2015 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Kruh česko-německého porozumění letos slaví 25. výročí založení.

Na slavnostním shormáždění všechny přítomné uvítal Dieter Fuchsenthaler z Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Na úvod ceremoniálu Alois Hartl, předseda německé části kruhu, rekapituloval činnost této organizace za uplynulých dvacet pět let a zmínil se o již dříve oceněných osobnostech.

Po něm se ujal slova Bohumil Řeřicha, předseda české části kruhu, a oznámil, že v jubilejním roce získává ocenění Pavel Horešovský, přeživší lidické dítě a místopředseda Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice.

Laudatio přednesl Helmut Walz, předseda Arbeitskreis Politische Bildung Berlin a vyzdvihl neúnavnou spolupráci oceněného s německými organizacemi v oblasti česko-německého porozumění.

Pavel Horešovský je v pořadí pětadvacátým oceněným. Ocenění získal za svou nesmazatelnou zásluhu na skutečnosti, že porevoluční Lidice přijímají delegace z Německa bez předsudků a nenávisti. Navázal ve spolupráci na úsilí své maminky Olgy Zámečníkové.

Autor: M. Červencl