Ležáky: odkrytá minulost

Termín: 2. 10. až 30. 12. 2017, výstavní síň In Memoriam

Na základě podnětu správy Pietního území Ležáky byl proveden nevelký záchranný archeologický výzkum s cílem ověřit existenci a stav dochování sklepů, které se nacházely mimo půdorys zaniklých domů a nejsou překryty památníky.

Lokalizace sklepů vycházela z plánu Ležáků, který byl vytvořen v roce 1943 v souvislosti s řízenou demolicí domů, vypálených 24. června 1942. Zpracovaná dokumentace vedla autory výzkumu k vytvoření výstavy, která nabízí pohled do minulosti Ležáků.

Vstup zdarma v otevírací době muzea Památníku Lidice.

Plakát
Tisková zpráva