Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Lidice a doba prezidenta Osvoboditele

Termín: 31. 5. až 30. 10. 2018, výstavní síň In Memoriam

Výstava ke 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky v rámci projektu Ministerstva kultury "Společné století 1918 – 2018". 

Konec první světové války a vznik samostatné Československé republiky byl doprovázen velkými nadějemi občanů v rodící se demokratický svět. Dvacetiletí hospodářského, kulturního a sociálního rozmachu se silně podepsalo na tváři mnoha města a obcí.

Přestože byla značná část dokumentace k dějinám Lidic zničena v okamžiku spácháním nacistického zločinu, je možné rekonstruovat život vesnice v době první republiky a přitom zasadit její vývoj do celospolečenského dění nejen v rámci státu, ale evropského kontinentu.

Z pedagogického hlediska je pro návštěvníky mnohdy složité spojit "velké dějiny" s konkrétními dopady na "malého člověka", ovšem navržená koncepce výstavy výrazněji propojí velké politické, ekonomické, sociální a kulturní dějiny s vnímáním obyvatel malé vesnice.

Pramenným východiskem života v Lidicích bude farní kronika vedená farářem Josefem Štemberkou, pamětní kniha četnické stanice Buštěhrad a doplňující informace z torzovitých archiválií NKP-Archivu obce Lidice.

Autor: Filip Petlička
Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads