Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Památník Lidice v roce 2019 podal žádost v rámci dotačního programu Ministerstva kultury s názvem Ochrana měkkých cílů, která byla schválena.

Památník Lidice se tak zapojuje do programu na zvýšení ochrany tzv. měkkých cílů, což je pojem, pod kterým se skrývají veškeré osoby. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti osob, návštěvníků kulturních zařízení a kulturních akcí a zvýšení bezpečnosti na místech, kde se setkává větší množství osob.

V rámci plnění programu probíhá v první fází komplexní analýza potencionálních hrozeb. Na základě této hloubkové analýzy bude v další fázi vytvořen bezpečnostní plán, který bude počítat jak běžným fungováním Památníku Lidice tak s krizovými situacemi. Dle předložené analýzy a bezpečnostního plánu budou upraveny interní směrnice Památníku Lidice a budou provedena opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků Památníku Lidice a všech kulturních a doprovodných akcí.

Pro provedení plnění projektu byla vysoutěžena firma TERMACAMS. s.r.o.

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads