Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Stalo se

Rádohraní - příští ročník se bude konat v roce 2017

Rádohraní je dvoudenní nesoutěžní setkávání dětských souborů vyhlašované Památníkem Lidice. Jde o vystoupení skupin souborů i jednotlivých recitátorů. Cílem je setkání souborů v přátelské a nesoutěžní atmosféře, poznání práce...[více]

Newsletter na březen

Březen v Památníku Lidice – zahájení hlavní návštěvnické sezóny, výstavy, doprovodné programy k výstavám, Lidické zimní večery a výtvarné dílny [více]

Úspěšný šestý ročník Lidické simultánky

18. února 2016 v 10 hodin se dveře Lidické galerie již tradičně otevřely mladým nadaným šachistům. V mramorovém sále jich u příležitosti šestého ročníku Lidické simultánky usedl plný počet dvaceti hráčů.[více]

Newsletter na únor

Únor v Památníku Lidice – výstavy, semináře, Lidická simultánka, Lidické zimní večery a masoputní dílna [více]

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads