Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Anděla z Malé Morávky obdržel sir Nicholas G. Winton ke 106. narozeninám

Anděla pro lepší svět, jak se ocenění nazývá, vyřezávají mladí řezbáři z Malé Morávky na Bruntálsku jako ocenění pro jednotlivce i organizace, které nám přinášejí lepší svět. Svět bez válek a bez utrpení zejména dětí.

Těchto Andělů již bylo vyřezáno a předáno k dnešnímu dni celkem 87. Mezi oceněnými je například dalajláma, dva papežové, UNICEF, ale i Památník Terezín a Památník Lidice. Anděla obdržel v minulých dnech i sir Nicholas G. Winton k jeho 106. narozeninám. Nicholas Winton se zasloužil o záchranu 669 židovských dětí před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech.

Památník Lidice obdržel "Anděla" s pořadovým číslem 9 v květnu 2012 k 70. výročí vypálení obce Lidice.

Prostřednictvím Památníku Lidice jsou zatím poslední dva z Andělů zasílány do anglického města Stoke-on-Trent a mexického San Jeronima - Lidice.

Autor: M. Červencl
Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads