Pobožnost za zemřelé na pietním území v Lidicích

Termín: 29. října 2017 od 15 hodin, místo konání: základy kostela sv. Martina v Lidicích. Mši celebruje P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, O.Cr., Ph.D.

Letos, sedmdesát pět let od Lidické tragédie, si připomínáme nejen minulost, ale uvědomujeme si také naši současnost, ve které často zažíváme jak dobro, tak zlo. Zde především si uvědomujeme duchovní hodnoty, které nás vedou k zamyšlení nad sebou a svými kořeny, mezi než patří v tomto našem kraji především tragédie, oběť ale i vítězství člověka, jenž vzdoruje zlobě na tomto místě – v Lidicích.

Proto se chceme modlit za oběti této tragédie, neboť ona není jen tragédii jejich, ale tragédii všech lidí, kdo si uvědomují hodnotu lidského života a absolutno lásky.

Lidské zlo se projevilo až do krajnosti, ale odkaz, který pokračuje a má pokračovat v nás putujících na toto místo, ukazuje důležitost obhajoby lidské svobody a základních práv člověka, které, jak věříme, jsou darem Boha člověku. Kde jinde tedy zapálit světlo, jenž připomíná vzkříšeného Pána, než na tomto místě vítězství lidské víry a statečnosti.

Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl tvůj pokoj,
a on za nás prolil svou krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu.
Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry,
kteří zde, nebo na jiných místech utrpení položili životy.
Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého a dáš jim svůj věčný mír.
Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce zraněni v důsledku války jak na těle, tak na duchu.
Zahlaď tyto bolestné rány.
Prosíme tě za smíření zla, které se tímto hrozivým konfliktem zrodilo.
Odpusť našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír.
Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

Plakát a pozvánka

Autor: G. R. Mulamuhič