Slavnostní předání obrazu Stana Younga do Lidické sbírky a derniéra výstavy DEN LISMONO... obraz má hodnotu tisíce slov

Ve čtvrtek 21. září 2017 bylo v prostoru stálé expozice umění v Lidicích předáno do místní sbírky dílo Stana Younga, které pro Lidice vytvořil v roce 1957. Tuto výjimečnou událost zároveň Památník Lidice spojil se slavnostním zakončením výstavy fotografií „Den Lismono … obraz má hodnotu tisíce slov“.

Po více než 60 letech je díky spolupráci Ministerstva zahraničních věcí České republiky předán obraz na místo, pro které byl původně určen. Proč se tak stalo až po mnoha desetiletích, přijely do Lidic vyprávět dvě ženy: Paní Anna Lowensteinová, dcera původních majitelů obrazu, a paní Angela Wrightová, dcera autora.

V březnu 2017 se paní Lowensteinová obrátila na velvyslanectví České republiky v Londýně s tím, že její rodina vlastní olejomalbu s námětem Lidic, kterou vytvořil Stan Young v roce 1957 po návštěvě obce. Tato návštěva obce, respektive prázdného pietního území, na něm zanechala velký dojem. Obraz ale po dokončení zůstal v Británii a autor jej daroval rodině Lowensteinů, která vlastní i přípravnou skicu pro toto plátno. Rodina se v roce 75. výročí vypálení Lidic rozhodla, že je vhodný čas pro to, aby obraz doputoval na místo svého původního určení.

Dílo prošlo před předáním do sbírky restaurováním u Maria Krále v Brně.

Obraz je ještě o několik let starší než samotná sbírka umění, která byla v Lidicích oficiálně založena v roce 1967. Zásluhu na tom měl především sir Barnett Stross (1899–1967), britský lékař a politik z města Stoke-on-Trent. Otřesen zprávou o vyhlazení Lidic 10. 6. 1942 inicioval už v září téhož roku hnutí Lidice Shall Live (Lidice budou žít), jehož hlavním cílem bylo nejprve vybrání financí na podporu stavby nových Lidic. Barnett Stross ale neskončil pouze u tohoto, už tak významného, činu. Pod hlavičkou hnutí inicioval založení Růžového sadu spojujícího areál vypálených Lidic s nově stavěnou obcí (1954-1955). Do třetice v roce 1967 vystoupil s výzvou k vytvoření Lidické sbírky. Inspirován byl spontánními činy umělců z celého světa, kteří ještě za války vytvářeli a po jejím skončení i posílali do Lidic díla, kterými vyjadřovali solidaritu s osudem obce Lidice.

K nejslavnějším zástupcům sbírky patří díla autorů jako je Gerhard Richter, Joseph Beuys, Wolf Vostell, KP Brehmer, Konrad Lueg nebo Sigmar Polke, Dagmar Demming, Rosemarie Trockel, Thomas Ruff nebo Imi Knoebel, nebo od letoška v nové expozici i Lawrence Weiner, Rosa Barba, Sunah Choi, VALIE EXPORT, Alfredo Jaar, Sarkis a mnozí další.

Článek o akci v Kladenském deníku

Tisková zpráva

Autor: M. Lehmannová