Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Velký úspěch dramatického kroužku PidiLidi při Památníku Lidice

Ve dnech 25. a 26. dubna 2015 se v Novém Strašecí pořádala středočeská přehlídka dětského divadla. Během přehlídky bylo k vidění čtrnáct souborů z Kladna, Rakovníka, Nového Strašecí, Třebotova, Postupic a Mostu. Celé dva dny měly děti možnost zhlédnout práci ostatních souborů a zúčastnit se dramatických dílen.

Dramatický kroužek PidiLidi pod vedením MgA. Kateřiny Oplatkové Rezkové se zúčastnil s inscenací Polednice na motivy básně K. J. Erbena. Práce na této inscenaci probíhala od listopadu loňského roku. Děti se seznamovaly s tématem Polednice, improvizovaly na dané téma, seznamovaly se se stínohrou a využíváním symbolu na divadle. Scénář postupně vznikal právě z improvizací dětí za propojení básně K. J. Erbena.

PidiLidi si zahrály na přehlídce s Polednicí premiéru, o to větší radost jim udělalo udělení prvního místa a přímá nominace na celostátní přehlídku dětského divadla. Soubor tak bude reprezentovat Památník Lidice v červnu ve Svitavách.

Velké díky patří Mgr. Lubomíře Hédlové a Mgr. Michaele Brábníkové za pomoc s výtvarnou stránkou inscenace.

plakát ke stažení

Autor: K. Rezková Oplatková
Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads