Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Zahájení návštěvnické sezony Památníku Lidice 2018

22. 3. 2018 od 16.00

Srdečně zveme všechny na slavnostní Zahájení hlavní návštěvnické sezony Památníku Lidice pro rok 2018.

Letošní zahájení sezony začne v 16.00 v Růžovém sadu, odkud se přesuneme na Pietní území k pomníku padlým v první světové válce. Tam si připomeneme lidické muže padlé v letech 1914 – 1918 a 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.

Po položení květin u pomníku 1. světové války vystoupí děti z MŠ Lidice, které u lidického potoka vynesou Moranu, symbol zimy a smrti.

Na závěr první části programu budou položeny květiny u pomníku lidických dětí.

V 17.30 začne v lidické galerii druhá část programu, křest nové knihy Domov můj – svědectví portrétu.

Křest se odehraje ve výstavních prostorách v 1. patře galerie, příznačně v místě, kde je aktuálně k vidění stejnojmenná výstava fotografií, které jsou v knize obsaženy. Kmotrem této knihy bude pan RNDr. Petr Kubala.

Těšíme se na setkání při Zahájení návštěvnické sezony 2018!

Tisková zpráva

Pozvánka

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads