Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 60-70 států, včetně tak vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.

Výstavy se mohou zúčastnit děti od 4 do 16 let ze všech typů škol a organizací, které pracují s dětmi, jakož i jednotlivci. Hlavní téma je doporučováno organizátorům Českou komisí pro UNESCO a záleží na dětech, jakou techniku při zpracování svých prací zvolí - přijímány jsou malby, kresby, grafika, fotografie, keramika i práce kombinovaných technik (kov, keramika, dřevo, sklo, textil).

Více o soutěži i výstavě naleznete na www.mdvv-lidice.cz.

HARMONOGRAM 44. MDVV Lidice 2016

29. 2. 2016 uzávěrka 44. ročníku
24. - 26. 3. 20161. kolo zasedání odborné poroty
31. - 2. 4. 2016 
2. kolo zasedání odborné poroty
10. 5. 2016  

zveřejnění výsledků výstavy na www.mdvv-lidice.cz

31. 5. 2016 VERNISÁŽ - slavnostní zahájení výstavy s předáním cen medailistům z ČR a vybranému zahraničnímu účastníku
29. 5. -
30. 11. 2016
výstava všech oceněných prací v Lidické galerii
červen 2016 
zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku oceněným školám a dětem v České a Slovenské republice, poděkování neoceněným školám v ČR a SR
září - prosinec 2016zaslání ocenění, katalogů a pozvání k účasti zahraničním účastníkům formou karga MZV ČR českým ambasádám v zahraničí, které zajišťují předání oceněn (osobní předání či zaslání poštou).

Po skončení výstavy jsou z oceněných prací vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.