Rádohraní

Celostátní dětská divadelní přehlídka Rádohraní je dvoudenní nesoutěžní setkávání dětských souborů vyhlašované Památníkem Lidice.

Jde o vystoupení skupin souborů i jednotlivých recitátorů. Cílem je setkání souborů v přátelské a nesoutěžní atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání. Program je doplněn o tvořivé dramatické dílny pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů, rozborem pro vedoucí souborů řízeným odbornými porotci z řad divadelníků, režisérů dětských divadelních souborů a veřejnost. Přehlídka se koná také za účelem připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání a navazuje na tradici dětského divadla v nových Lidicích a divadelní spolek Íčko. Program je doplněn dalšími doprovodnými akcemi spojenými s Lidickou galerií. Celá přehlídka je přístupná veřejnosti.

Ve dnech 22. a 23. května se v Lidické galerii uskutečnil 2. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a přednesu Rádohraní 2015. Přehlídku vyhlašuje Památník Lidice za účelem připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání a současně navazuje na tradici dětského divadla v nových Lidicích a divadelní spolek Íčko. Rádohraní je nesoutěžní vystoupení dětských souborů i jednotlivých recitátorů z celé České republiky.

Na přehlídku se přihlásilo více jak čtyřicet souborů a recitátorů. Organizátoři však mohli organizačně a technicky zvládnout pouze čtrnáct představení a deset přednesových vystoupení. Účinkovaly zde skupiny z Mostu, Příbrami, Raduně, Staňkova, Rakovníku, Včelákova, Prahy, Nového Strašecí, ale také z Kladna a Lidic. Tvorba byla opravdu různorodá a velice inspirativní. Soubory pracovaly například se stínohrou, pantomimou, různými žánry a nebály se ani zahrát si v prostředí zahrady. Všichni tak mohli společně nahlédnout do práce ostatních a přiučit se novým divadelním postupům.

Večerní inspirativní představení bylo velmi oceněno diváky, neboť mohli vidět profesionální improvizační zápas pod vedením Jany Machalíkové, která je zakladatelkou Improvizační ligy v České republice. Improliga je malinko o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem utkávají v improvizacích na divácká témata. Cílem NENÍ navzájem se vyřadit, ale SPOLEČNĚ vytvářet kvalitní improvizaci a mít radost ze hry. To vše se podařilo přenést na diváky i v prostředí galerie v Lidicích.

Kladem přehlídky je setkávání souborů i jednotlivých recitátorů v přátelské a nesoutěžní atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání. Program byl doplněn o tvořivé dramatické dílny pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů, rozborem pro vedoucí souborů řízeným odbornými porotci z řad divadelníků a režisérů dětských divadelních souborů.

Účastníci přehlídky měli možnost prohlédnout si pietní území s výkladem a navštívit muzeum. Do letošního ročníku se přihlásily také soubory, které svou tvorbou reagovaly přímo na problematiku 2. světové války a vesnici Lidice. Jednalo se tak o velmi emotivní zpracování přímo od souborů ZUŠ Příbram a ZŠ Raduň, kterým se skrze divadelní umění podařilo přenést na diváka své názory a postoje k danému tématu. Soubory tak vzpomněly na osudy obyvatel obce Lidice, dozvěděly se o konkrétních osudech lidických dětí, které neměly takové možnosti jako děti v dnešní době. Společně soubory zapálily svíčky u Pomníku dětských obětí války a na své vrstevníky tak s úctou vzpomínaly.

Další ročník přehlídky Rádohraní se z technických a organizačních důvodů plánuje až na rok 2018.