Studentská konference – Národní kronika 2018

26. 11. 2019

Památník Lidice pořádá Studentskou konferenci s projektem Národní kronika

Cílem tohoto setkání je poznávání svého národa skrze příběhy. Žáci mají možnost se jako badatelé zasloužit o odhalení osudu československých občanů a historii míst s příběhy spojenou. 

Vzhledem k letošnímu roku, kdy uplyne 30 let od sametové revoluce, se příspěvky mohou týkat nejen období druhé světové války, ale také časů poválečných. jedná se o válečné hrdiny, ale i běžné občany, na jejichž život a životy jejich rodin měly historické události 20. století vliv.

Jedná se o osudy známé, zapomenuté, či zcela neznámé. Žáci zpracují samostatně nebo ve skupině osud vybraného člověka nebo rodiny a svou práci budou prezentovat ostatním účastníkům konference.

Prezentace by neměla přesáhnout 15 minut.

Práce vyslechnou odborní porotci z řad pedagogů, historiků, badatelů a spisovatelů, kteří se k práci vyjádří.

Žáci budou mít možnost setkat se s pamětníkem a navštívit muzeum a pietní území.

Čtvrtý ročník se uskuteční díky spolupráci s projektem Národní kronika. Národní kronika má ambici stát se největším archivem svého druhu u nás. Od přispěvatelů z České republiky i ze zahraničí schraňuje záznamy o malých i větších událostech, které mají možná jen osobní nebo místní význam, ale díky tomu přesně dokreslují dobu a souvislosti svého vzniku. Kronika dále uchovává a zpřístupňuje vzpomínky pamětníků. Vzniká tam významný doplněk „velkých“ dějin, který v budoucnu umožní do hloubky zachytit současnou dobu.

Díky této spolupráci nezaniknou práce studentů, kteří se opravdu pečlivě připravují na studentskou konferenci v Lidicích. Jejich práce a vzpomínky lidických pamětníků budou zaznamenány v Národní kronice a budou sloužit jako zdroj pro budoucí badatele při zkoumání dějin.

Přihlášky studentů do 5. 11. 2019!

Práce se zasílají do 8. 11. 2019.

Prezentace v Lidicích 26. 11. 2019.

Prosíme všechny zájemce o účast (aktivní účastníky konference i diváky), aby se předem nahlásili Mgr. Michaele Brábníkové do 5. 11. 2019!

Mgr. Michaela Brábníková
vedoucí vzdělávacího oddělení
Tel.: 778 735 785
brabnikovalidice-memorial.cz

Národní kronika je projektem Nadace charty 77 a Národního muzea.