DEN LISMONO… obraz má hodnotu tisíce slov

Termín: 1. 7. až 1. 10. 2017, výstavní síň Pod Tribunou

DEN LISMONO  je řecká nezisková organizace se sídlem v Aténách, která se věnuje rozličným tématům, které mají vztah k přírodnímu, kulturnímu a historickému dědictví své země.

Průřez výstavou fotografií „DEN LISMONO …obraz má hodnotu tisíce slov“ ukazuje okupaci, hlad, masivní popravy, zkázu a utrpení řeckého lidu pod německou okupací během druhé světové války.

Jedná se o výstavu věnovanou památce obětí, ale také těm, kteří německou okupaci přežili. Má za cíl vzdát čest a úctu památce našich dědů, babiček, našich vlastních otců, matek, bratrů, příbuzných, našich známých i neznámých řeckých mužů a žen, kteří trpěli, abychom my mohli dnes volně a svobodně dýchat.

Plakát
Tisková zpráva