Kdeže byl ráj?

Komponovaný pořad Kdeže byl ráj? je připomínkou hrdinství a statečnosti našich občanů, kteří našli odvahu postavit se nacistickému teroru nebo se stali jeho nevinnými oběťmi.

Osudy lidických a ležáckých obyvatel svedlo dohromady soukolí historických událostí. V polovině března roku 1939 se četnická stanice ve Vrbatově Kostelci u Skutče stala jedním z opěrných bodů odbojové organizace ČENDA. Tato síť spolupracovníků vytvořila článek domácího odboje v okolí Ležáků, který později využili parašutisté z výsadku SILVER A.

Na podzim roku 1939 odešli z Lidic dva důstojníci československé armády Josef Horák a Josef Stříbrný, aby se poté jako příslušníci britského Královského letectva zapojili do boje za osvobození vlasti. Oba tyto projevy vlastenectví rozhodly o dalším osudu Lidic a Ležáků a jejich obyvatel.

V pořadu zazní úryvky z dobových dokumentů, biblické texty a básně E. Juliše, J. Kolomana Cassia a J. Zahradníčka.

Účinkují

Taťjana Medvecká / Máša Málková, Josef Somr
Režie: Tomáš Vondrovic
Dramaturgie: Naďa Rezková Přibylová
Spolupráce na scénáři: Přemysl Veverka
Délka pořadu: 50 minut

Pořad je vhodný pro vyšší ročníky středních škol a kulturní instituce (veřejné knihovny, kulturní střediska aj.)
Program nabízíme ke zhlédnutí v Lidické galerii nebo je možné si jej objednat jako zájezdové představení.

Cena: 9 000,- Kč + doprava
Technické podmínky: scéna min. 5x3 m, 4 reflektory (500 W), stůl pro mix. pult zvukaře

Objednávky vyřizuje:
Renata Hanzlíková
Tel.: 312 253 063, 739 690 567
Tokajická 152
Památník Lidice
273 54 Lidice

Vyznání autorů

Téma tragédie Lidic a Ležáků nemůže slušného člověka ponechat chladným. A třeba se s ním setká za život několikrát, vždy znovu otřese celou bytostí; a setkání, umocněné osobním kontaktem s místy, kde se ty hrůzy odehrály, jen umocňuje pohnutí, které se vás zmocní. Věru, tady nejde o literární téma.

Vím, v minulosti bylo i s touto historií zacházeno, abych tak řekl, ideologicky. Za to ti chudáci, kteří tu přišli o život, nemohou. O to víc si vážím možnosti znovu prožít ty děje v "obyčejném" (zděšeném!) lidském srdci – a snad i v širší filosofické souvislosti...

Tomáš Vondorovic