Kulhavý poutník

Podle stejnojmenné knihy Josefa Čapka

Josef Čapek
23. 3. 1887 až duben 1945
Český malíř, spisovatel, fotograf, grafik a knižní ilustrátor. Za protifašistickou činnost byl v září 1939 zatčen a do roku 1945 vězněn v nacistických koncentračních táborech. Tam také zemřel.

J. Čapek: „Kdo to měl být, ten Kulhavý poutník? Abych to řekl co nejstručněji, znamenal mi člověka, který někam jde. Kohosi, kdo zajisté má někam namířeno, ale napadá trochu na jednu nohu a tak ovšem není rázným chodcem. Ale ta trocha kulhavosti mu nevadí. Takto tou kratší, méně hybnou nohou, kterou je při své pouti životem postižen, bylo mu zase něco přidáno: jako tu svou kratší nohu, tak zase i některé věci života a světa pociťuje o něco připomínavěji a silněji...”

Účinkují
Jan Vlasák
klavírní doprovod Marcel Javorček
Scénář a režie: Tomáš Vondrovic
Hudba: Marcel Javorček
Délka představení: 70 minut

Pořad je vhodný pro vyšší ročníky středních škol a kulturní instituce (veřejné knihovny, kulturní střediska aj.)
Program nabízíme ke zhlédnutí v Lidické galerii nebo je možné si jej objednat jako zájezdové představení.

Cena: 7 500,- Kč + doprava
Technické podmínky: scéna min. 5 x 3 m, 4 reflektory (500 W), klavír, stůl pro mix. pult zvukaře, ostatní přiveze technik

Objednávky vyřizuje:
Renata Hanzlíková
Tel.: 312 253 063, 739 690 567
Tokajická 152
Památník Lidice
273 54 Lidice