Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Molekulární obři

Workshop pořádaný k 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol

Představení názorným a hravým způsobem ukáže divákovi další chemický svět. Svět makromolekul. Divák si vyzkouší funkce monomeru, vznik polymeru a jeho degradaci. Zahlédne složitou architekturu polymerního řetězce a dozví se, k čemu to vlastně celé je. Na závěr si vyzkouší roli polymerního chemika.

Lektor

Michal Babič, absolvent magisterského studia Chemie materiálů FCH VUT v Brně a doktorského studia Makromolekulární chemie PřF UK v Praze. Věnuje se výzkumu polymerních koloidů a částic pro aplikace v biologických disciplínách.

Termín

17. 10. 2019

Místo

Lidická galerie

Začátek

10.00 I. skupina (cca 40 osob)

11.20 II. skupina (cca 40 osob)

Doba

60 minut

Cílová skupina

8. a 9. třída

Cena

ZDARMA

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads