Co mi sochy vyprávěly

Příběh Lidic očima sochařů

Je možné vyjádřit historii výtvarným uměním? Co nám mohou sochy sdělovat? Staňte se na chvíli sochaři a objevte řeč soch.

Cíl programu 

Žáci se naučí rozeznávat a porovnávat základní materiály pro sochařskou tvorbu. Prostřednictvím soch budou sledovat a vyprávět tragický příběh Lidic.

Pojmy

socha, sousoší, model, materiál, historie

Autoři výtvarných děl

Bedřich Stefan, Karel Lidický, Marie Uchytilová 

Další informace 

Program trvá 120 minut a je určen pro žáky 4.-5. třídy ZŠ.

První část programu zaměřená na výtvarné umění probíhá v zahradě Lidické galerie, v případě nepříznivého počasí přímo v prostorách Lidické galerie. Součástí je prohlídka expozic. Druhá část, věnovaná historii Lidic, probíhá na pietním zemí.

Program je ukončen společnou fotografií žáků, kterou lektorka odešle na pedagogickým doprovodem určenou e-mailovou adresu.

Objednávky

Program je nutné Opens internal link in current windowobjednat nejméně 14 dní předem.

Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazu kontaktujte Mgr. Michaelu Brábníkovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785,  nebo na adrese brabnikovalidice-memorial.cz.

Upozornění 

Součástí programu není návštěva multimediální expozice v muzeu.

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.

Vzhledem k tomu, že program probíhá převážně venku, je nutné žáky upozornit na vhodné oblečení.

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.