Co mi sochy vyprávěly

Příběh Lidic očima sochařů

Je možné vyjádřit historii výtvarným uměním? Co nám mohou sochy sdělovat? Staňte se na chvíli sochaři a objevte řeč soch.

Cíl programu 

Žáci se naučí rozeznávat a porovnávat základní materiály pro sochařskou tvorbu. Prostřednictvím soch budou sledovat a vyprávět tragický příběh Lidic.

Pojmy

socha, sousoší, model, materiál, historie

Autoři výtvarných děl

Bedřich Stefan, Karel Lidický, Marie Uchytilová 

Další informace 

Program trvá 120 minut a je určen pro žáky 4.-5. třídy ZŠ.

První část programu zaměřená na výtvarné umění probíhá v zahradě Lidické galerie, v případě nepříznivého počasí přímo v prostorách Lidické galerie. Součástí je prohlídka expozic. Druhá část, věnovaná historii Lidic, probíhá na pietním zemí.

Program je ukončen společnou fotografií žáků, kterou lektorka odešle na pedagogickým doprovodem určenou e-mailovou adresu.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem.

Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785 nebo na adrese varadovalidice-memorial.cz.

Upozornění 

Součástí programu není návštěva multimediální expozice v muzeu.
Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.
Vzhledem k tomu, že program probíhá převážně venku, je nutné žáky upozornit na vhodné oblečení.

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.