Galerie plná smyslů

Přijďte navštívit galerii! Galerie může být plná příběhů a pohádek. Prožijeme příběh s kamarádem Smyslínem, který nás provede výstavou a naučí nás, že díla můžeme vnímat i jinak než pouze očima. Program formou dramatických a výtvarných metod.

Cíl programu 

Žáci se seznámí s výstavou galerie formou příběhu a her. Program je zaměřen na rozvoj smyslového vnímání, žáci objevují podstatné vlastnosti předmětu, vnímají a rozlišují věci pomocí hmatu. Na základě tvořivých činností vstupují do příběhu, spolupracují a rozvíjí svou představivost.

Další informace 

Program trvá 60 minut a probíhá v Lidické galerii v nových Lidicích. 

Celý program probíhá v prostoru výstavy a v interaktivním koutku.

Každé dítě si odnese diplom.

Objednávky 

Program je nutné objednat nejméně týden předem. 

Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785 nebo na adrese varadovalidice-memorial.cz.

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.