Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Mikroskopický svět

Vzdělávací program k 47. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě určený pro žáky 2. - 5. ročníku základních škol

Pojďte s námi objevit fantastický svět vědecké laboratoře na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě! Společně s chemikem Kamilem objevíme, jak vypadá svět pod mikroskopem a zároveň si prohlídneme dětské práce na téma chemie z celého světa. Program zahrnuje i výtvarnou aktivitu.

Cíl programu

Žáci se seznámí s prostorem galerie, s dětskými výtvarnými pracemi z celého světa a se základními chemickými pojmy. Program rozvíjí kreativitu, zvídavost a fantazii dítěte, schopnost samostatné práce a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k výtvarnému dílu.

Další informace

Program trvá 60 minut a probíhá v Lidické galerii v nových Lidicích. První část programu je zaměřená na poznávání Mezinárodní dětské výtvarné výstavy, na seznámení se základními chemickými pojmy (mikroskop, laboratoř, baňka, vědec) skrze výstavu. V druhé části programu žáci rozlišují předměty pomocí hmatu a učí se tak jejich podstatné vlastnosti, dále vyplňují krátký kvíz a závěrem je zařazena také výtvarná aktivita.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně týden předem. Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu.

Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Pro dotazy a rezervace kontaktujte Bc. Jitku Bůžkovou na tel.: +420 778 735 870 nebo na adrese buzkovalidice-memorial.cz.

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads