Poprvé do galerie

Přijďte poprvé navštívit galerii! Zjistíte, že galerie může být zajímavým místem - plná her, zábavy a poznání. Stanete se sochami, malíři i zkušenými návštěvníky. Program formou dramatických a výtvarných metod.

Cíl programu 

Žáci se seznámí s prostorem galerie, pravidly chování a základními pojmy (galerie, umělec, sochy, živý obraz, umělecké dílo). Program rozvíjí představivost a fantazii dítěte, spolupráci skupiny a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k výtvarnému dílu. Každé dítě si odnese vstupenku, kterou si samo zakoupí, návštěvnický průkaz a vlastní výtvarné dílo. 

Další informace 

Program trvá 60 minut a probíhá v Lidické galerii v nových Lidicích. 

První část programu je zaměřená na metody dramatické výchovy a seznámení s hlavními pojmy (galerie, umělec, sochy, živý obraz, umělecké dílo). Druhá část je věnována výstavě, práci v interaktivním koutku a výtvarné činnosti.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně týden předem. 

Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785 nebo na adrese varadovalidice-memorial.cz.

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.