Poprvé do galerie

Přijďte poprvé navštívit galerii! Zjistíte, že galerie může být zajímavým místem - plná her, zábavy a poznání. Stanete se sochami, malíři i zkušenými návštěvníky. Program formou dramatických a výtvarných metod.

Cíl programu 

Žáci se seznámí s prostorem galerie, pravidly chování a základními pojmy (galerie, umělec, sochy, živý obraz, umělecké dílo). Program rozvíjí představivost a fantazii dítěte, spolupráci skupiny a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k výtvarnému dílu. Každé dítě si odnese vstupenku, kterou si samo zakoupí, návštěvnický průkaz a vlastní výtvarné dílo. 

Další informace 

Program trvá 60 minut a probíhá v Lidické galerii v nových Lidicích. 

První část programu je zaměřená na metody dramatické výchovy a seznámení s hlavními pojmy (galerie, umělec, sochy, živý obraz, umělecké dílo). Druhá část je věnována výstavě, práci v interaktivním koutku a výtvarné činnosti.

Objednávky

Program je nutné Opens internal link in current windowobjednat nejméně týden předem. 

Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazu kontaktujte Mgr. Michaelu Brábníkovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785,  nebo na adrese brabnikovalidice-memorial.cz.

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.