Všude samé obrazy aneb jak je to s vizuální komunikací

Interaktivní program s metodami výtvarné a dramatické výchovy k výstavě Spectaculum aneb jak se žije umělci.

Výstava je zaměřena na fotografie dokumentární a reklamní, na kresby, linoryty a počítačovou grafiku tvůrců Martina Homoly a Michala Fialy.

Výukový animační program seznámí žáky s výstavou. Přiblížíme si pojmy jako je příběh a emoce ukrytá v obraze, každodenní svět kolem nás a reklama, fotografie a kresba a jak jich využít pro komunikaci. Vše formou praktických činností přímo v expozici. Zjistíme také, co je to camera obscura a jak funguje.

Program zahrnuje zážitkové aktivity, praktické metody a doplňuje učivo vzdělávací oblasti Umění a kultura, Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme) a průřezové téma Mediální výchova.

Program můžete objednat od 15. 12. 2016 do 30. 4. 2017.
Cena je 25,-Kč za žáka (pedagogický doprovod je zdarma).
Délka programu 70 minut.

V ceně je zahrnut vzdělávací program, prohlídka výstavy, interaktivní koutek k výstavě.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně týden předem.
Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.
V případě dotazu kontaktujte Bc. Lucii Chvapilovou na tel.: 312 253 702, 739 562 267 nebo na adrese chvapilovalidice-memorial.cz.