Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Po stopách pana Z

Edukační program k výstavě "S Čechy už jsem skončil"

Kdo byl pan Z a proč o něm máme celou výstavu? Jak se pracuje s 3D perem a co všechno se mohlo stát jednomu člověku během 75ti let?

Během programu si žáci zkusí pracovat s 3D pery. Pomocí didaktické hry se žáci dovědí o době, ve které pan Z žil, a na konci programu se vše propojí v jeden příběh.

Určeno pro 4. až 5. třídy základních škol

Délka programu: 70 minut a probíhá v Lidické galerii v nových Lidicích.

Návaznost na RVP: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Cena programu: 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na aktivity a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Objednávky: Program je nutné objednat nejméně týden předem. Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

V případě dotazu kontaktujte Mgr. Michaelu Brábníkovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785, nebo na adrese brabnikova@lidice-memorialcz.

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads