Edukační program k Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice

Anotace edukačních programů pro školní skupiny

44. ročník MDVV Lidice je v roce 2016 zasvěcen tématu škola a vzdělávání. K přehlídce výtvarných prací od dětí z více než 70 zemí světa jsou navrženy také edukační programy pro školní skupiny.
V programech pro mateřské školy a oba stupně základních škol je podtržena zvláštnost MDVV - zeměpisná a výrazová pestrost. Úměrně věku žáků je tedy cílem programu rozvíjet základní povědomí o existenci odlišných kultur a cizích zemí, seznámení se s výtvarnými projevy dětí z různých částí světa a jejich vizuálním jazykem, kterým zaznamenaly letošní námět. Prozkoumáváním prací od svých vrstevníků získají děti přehled o výtvarných technikách, jejich kombinacích a budou rozvíjet svoji citlivost chápání rozmanitých výtvarných projevů. V rozmluvách programy podporují vnímání druhých, reagování na jejich podněty a prostřednictvím výtvarných aktivit si děti procvičí jemnou motoriku. V neposlední řadě jsou navržené programy způsobem, jak seznámit děti s prostředím galerie a s pravidly chování, které bychom měli jako její návštěvníci respektovat.

Klíčová slova: galerie/ muzeum umění, návštěvník galerie/ muzea, výstava, exponát, galerijní/ muzejní edukace, předškolní a školní vzdělávání, výtvarné techniky, země a světadíly, písmo.

SVĚT V LIDICÍCH

V prostředí lidické galerie máme možnost nahlédnout originálním způsobem do škol nejen v České republice a na Slovensku, ale také třeba na Filipínách, v Zimbabwe nebo v Malajsii. Ve skupinové práci budou žáci porovnávat různé školy, výtvarné dovednosti svých vrstevníků a z jejich obrazů a soch číst příběhy tamních škol. A jaká škola by byla ta nejlepší? Dokážeme ji společně navrhnout?

Cílová skupina: žáci 1. – 5. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 – 75 minut

Program se koná v Lidické galerii, v expozici výstavy.
Objednávat se můžete od 20. 6. do 30. 11. 2016 na emailu: edukace@mdvv-lidice.cz, nebo na telefonním čísle: 736 642 318.
Cena za program: 25 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma.

Plakát k programu

Webové stránky výstavy