Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Den, kdy se mi změnil život

Osudy dětí za druhé světové války 

Seznámení s konkrétními osudy dětí, jejichž životy významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust

Cíl programu 

Žáci si během projektu prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky a židovského chlapce a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic. 

Další informace 

Program může absolvovat skupina s maximálně 40 žáky. Je nutné, aby skupina byla smíšená a byli v ní jak chlapci, tak dívky.

Program trvající 150 minut je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

Součástí programu je prohlídka multimediální expozice muzea a prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem. 

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

V případě dotazu kontaktujte Mgr. Michaelu Brábníkovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785,  nebo na adrese brabnikovalidice-memorial.cz.

Upozornění 

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu. 

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads