Jednodenní exkurze „Lidice – Terezín – Ničivá síla totality“ určená pro studenty s lektorem PhDr. Vojtěchem Kynclem, Ph.D.

klíčová slova: druhá světová válka, totalitní systém, rasismus, lidská práva
Obsah exkurze vychází z RVP ZV a RVP G.


Lektor: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.

Historik, Historický ústav Akademie věd ČR – vědecký pracovník oddělení 20. století. Zaměřuje se na moderní dějiny Československé republiky, úzce pak na historii druhé světové války. Vede semináře z českých a československých dějin, autor a spoluautor řady odborných publikací.

Odborná exkurze se zaměřuje na výklad širších souvislostí období heydrichiády a rozmachu nacistického režimu v Evropě a posuny vnímání člověka a jeho důstojnosti.

Na příkladu Lidic je možné demonstrovat plány nacistického vedení k ovládnutí východoevropského prostoru a jeho úpravy podle nově vytvořených plánů. Dějiny vesnice ale nejsou pouze o nacistickém režimu a dopadu jeho teroru na české obyvatelstvo. Představují také poválečné vyrovnání s pachateli i zbudování nového sídla pro přeživší ženy a děti. Lidice byly příkladem nutnosti boje za mír, ale současně je komunistický režim využíval k šíření své ideologie. 

Do Malé pevnosti Terezín byla část žen převezena a musely zde strávit čas před převozem do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Policejní věznice se stala symbolem krutosti, neboť z třiceti tisíc vězňů jich bylo dva a půl tisíce brutálně zavražděno nejrozličnějšími způsoby. Dozorci vymýšleli metody a způsoby, jak oběti před smrtí ještě i ponížit. Dějiny Malé pevnosti zasadíme do širšího rámce nacistických koncentračních táborů.

Určeno pro 9. třídy ZŠ, SŠ

Cena na vyžádání (součástí ceny jsou vstupy do objektů a lektorné).

V případě dotazu a objednávky exkurze kontaktujte Mgr. Michaelu Brábníkovou
na tel.: 312 253 702, 778 735 785,  nebo na adrese brabnikova@lidice-memorial..cz
.