Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Flemingův zázračný lék

Vzdělávací program k 47. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě určený pro žáky 2. stupně základních škol

Chemie může být i nevšední a zajímavá! Na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě zjistíte, jak významný chemik a vědec Alexandr Fleming změnil svět díky neskutečnému objevu. Jeho zázračný lék dnes používáme všichni! Společně se skrze výstavu seznámíme s tímto pozoruhodným objevem a poznáme dětské výtvarné práce na téma chemie z celého světa.

Cíl programu

Žáci se seznámí s prostorem galerie, s dětskými výtvarnými pracemi z celého světa a s objevem penicilinu. Program rozvíjí logické myšlení, představivost, schopnost týmové práce a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k výtvarnému dílu.

Další informace

Program trvá 60 minut a probíhá v Lidické galerii v nových Lidicích. V první části programu budeme sledovat krátký film o objevu penicilinu, brainstormingem zjistíme, co vše nám chemie přináší v každodenním životě a seznámíme se s příběhem Alexandra Fleminga. V druhé části programu studenti budou pracovat s pracovním listem a zamyslí se nad negativními vedlejšími účinky penicilinu. Každý si odnese pracovní list s příběhem A. Fleminga.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně týden předem. Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu.

Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Pro dotazy a rezervace kontaktujte Bc. Jitku Bůžkovou na tel.: +420 778 735 870 nebo na adrese buzkovalidice-memorial.cz.

Free download porn in high qualityRGPorn.com - Free Porn Downloads